• Posted 4 years ago
  • National
  • Project-based

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale selecteaza evaluatori independentipentru procesul de selectie a propunerilor de proiecte Erasmus+ si pentru procesul de evaluare a rapoartelor, respectiv produselor realizate in cadrul proiectelor implementate si finantate prin programul Eramus +.

Evaluarile realizate de experti vor presupune analiza proiectelor pe baza unor criterii si completarea, in una dintre limbile de comunicare ale Comisiei Europene (engleza, franceza sau germana) sau in limba romana, a unei grile de evaluare furnizate de Comisia Europeana.

Evaluarea reprezinta o parte foarte importanta in cadrul procesului de selectie a propunerilor de proiect si reprezinta baza pentru aprobarea sau respingerea acestora.

Pentru asigurarea unui proces de selectie corect, impartial si obiectiv Agentia Nationala din Romania foloseste un sistem care presupune evaluarea fiecarei candidaturi de catre doi experti independenti (care nu fac parte din structura de personal a Agentiei).

Pentru a fi inclusi in baza de date a evaluatorilor Erasmus+, cei interesati vor trece prin 2 etape:

1. Transmiterea prin posta a urmatoarelor documente:

Curriculum Vitae redactat in limba romana, in format Europass, subliniind aspectele relevante in relatie cu programul Erasmus+ si experienta specifica relevanta pentru actiunea(ile) pentru care isi manifesta interesul

scrisoare de motivatie redactata in limba engleza, franceza sau germana, de max. 2 pagini, din care sa rezulte motivatia interesului manifestat

2. Proba practica: evaluarea unei candidaturi Erasmus+

Care sunt criteriile de selectie pentru evaluatori?

Pentru asigurarea in conditii de eficacitate a activitatilor de evaluare, expertii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

sa aiba cel putin 4 ani de experienta profesionala in domeniul de competenta corelata cu obiectivele specifice ale actiunii pentru care isi manifesta interesul, respectiv ale tipului proiectelor evaluate

sa aiba capacitati excelente de analiza, sinteza si redactare a unor comentarii pertinente in cel putin o limba de comunicare a Uniunii Europene si in limba romana

sa aiba capacitatea de a utiliza instrumente informatice pentru completarea si transmiterea on-line a evaluarilor

sa aiba experienta in managementul proiectelor de cooperare internationala

sa aiba disponibilitate pentru angajamente ocazionale, pe termen scurt

sa respecte codul de conduita

Conflictul de interese

Agentia va solicita expertilor semnarea unei declaratii prin care sa confirme ca nu exista niciun conflict de interese. Cu titlu de exemplu, se considera conflict de interese indeplinirea cumulativa a rolului de evaluator cu oricare dintre rolurile de formator si / sau beneficiar / candidat.

 

Activitatea desfasurata de experti este remunerata conform grilei de mai jos. 

Serviciu de evaluare prestat Tarif
echivalent
in Lei /
aplicatie
propunere de proiecte prezentate in cadrul Actiunii Cheie 1 – Proiecte de mobilitate (cu exceptia celor care adreseaza domeniul EVS sau VET learners si staff) 180
propunere de proiecte prezentate in cadrul Actiunii Cheie 1 – Proiecte de mobilitate care adreseaza domeniul EVS sau VET learners si staff) 225
propunere de proiecte prezentate in cadrul Actiunii Cheie 2 – Parteneriate Strategice (cu exceptia celor in care rezultatele finale contin si produse intelectuale) 270
propunere de proiecte prezentate in cadrul Actiunii Cheie 2 – Parteneriate Strategice in care rezultatele finale contin si produse intelectuale 540
propunere de proiecte prezentate in cadrul Actiunii Cheie 3 225

 

 

Detalii despre procesul de evaluare si criteriile ce trebuie indeplinite de evaluatori gasiti online, pe site-ul erasmusplus.ro,aici.

 

Apelul pentru evaluatori este disponibil online aici. Apelul este deschis pentru intreaga perioada 2014-2020.

 

Ghidul evaluatorilor e disponibil online aici.

 

Pentru informatii referitoare la exprimarea interesului pentru evaluare in cadrul Programului Erasmus + va rugam sa contactati pe dna. Irina SEVERIN telefonic la numarul 021 2010713 sau prin email la adresa irina.severin@anpcdefp.ro.

To apply for this job email your details to irina.severin@anpcdefp.ro

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Location